Undervisningsressurser for 8.-10. trinn knyttet til utvalgte kompetansemål i ulike fag, samt bakgrunnsstoff for læreren

Fag og tro – hvorfor
og hvordan?

Norsk

Engelsk og fremmedspråk

Naturfag

Samfunnsfag

Tverrfaglige opplegg

Print Friendly, PDF & Email