Undervisningsressurser til filmer & tv-serier, litteratur & musikk og sosiale medier & dataspill

Både elever og lærere møter populærkulturen daglig. Ser du det bare som underholdning? Eller tar du på alvor at det ligger «noe mer» der, under overflaten? Verdier, holdninger og tanker som enten er i tråd med eller i strid med det Bibelen sier, og som derfor bør vurderes?  Vi i Damaris Norge er opptatt av forholdet mellom den kristne tro og samtidskulturen, noe som også speiles i ressursene nedenfor. Dobbel lytting – til Bibel og samtid, er utgangspunktet, samt å vise respekt for både Bibelens og samtidens tekster.

Film og
TV-serier

Litteratur og
musikk

Dataspill og
sosiale medier

Print Friendly, PDF & Email