Damaris Norge er en randsonevirksomhet tilknyttet NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.|post@damaris.no
Damaris Skole Grs2020-08-11T15:26:15+02:00

Bibel og samtid – med eleven i fokus

Jeg tror

SMÅSKOLETRINNET: KRLE-læreverk med èn bok for 1.-2.trinn og èn bok for 3.-4.trinn.

Troens vei

MELLOMTRINNET: Her finner du bøkene og lydfiler knyttet til KRLE-læreverket Troens vei.

Tro som bærer

UNGDOMSTRINNET: Her finner du bøkene, lydfiler og undervisningsressurser knyttet til KRLE-læreverket Tro som bærer.

KRLE/Kristendom

Her finner du undervisningsressurser for
8. -10. trinn knyttet til kompetansemål,
samt bakgrunnsstoff for læreren.

Andre fag

Her finner du undervisningsressurser for
8. -10. trinn knyttet til utvalgte kompetansemål
i norsk, engelsk, andre språkfag, naturfag og
samfunnsfag, samt bakgrunnsstoff for læreren.

Tverrfaglige temaer

Her finner du undervisningsressurser og aktualiseringer knyttet til de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling.

Tro som bærer

Høytider/merkedager

Her finner du undervisningsressurser og aktualiseringer knyttet til kristne og andre
religiøse høytider, samt til aktuelle merkedager.

Tro som bærer

Populærkulturen

Her finner du undervisningsressurser og aktualiseringer til filmer & tv-serier,
litteratur & musikk og
sosiale medier & dataspill.

Apologetikk

Kristen apologetikk

Her finner du undervisningsressurser
og bakgrunnsstoff til aktuelle spørsmål
om troen og fornuften, Bibelens troverdighet,
Guds eksistens, Jesus, identitet og verdi,
samt spørsmål «I møte med livet».

Påfyll i hverdagen

Her finner du videoer, disposisjoner og konkrete forslag til andakter og
ord for dagen, der Bibel og samtid møtes.

Damaris Skole Grs

  • Bidrar til livsnær og aktuell undervisning
  • Har KRLE/Kristendomsfaget i fokus
  • Tilbyr undervisningsressurser og bakgrunnsstoff for læreren
  • Vektlegger spørsmål om identitet, menneskesyn og sannhet
  • Gir hjelp til å kjenne igjen verdier, holdninger og livssyn i populærkulturen
  • Oppmuntrer til å vurdere aktuelle mediebudskap i lys av Bibelen
  • Viser at kristen tro er relevant, sann og troverdig

Siste nytt

Meld deg på vårt nyhetsbrevDamaris Skole Grs er en nettressurs som gir travle lærere god hjelp til å lage spennende undervisning basert på et kristent livssyn. Her kan du finne eksempel på en årsplan i KRLE/kristendom eller undervisningsopplegg basert på den siste filmen på kino. Anbefaler nettsiden fordi den ønsker å være livsnær og aktuell for ungdom.
Sidsel Høland Olausson: Skolekonsulent, NLM
Damaris Skole Grs hjelper lærerne våre til å gjøre undervisningen interessant og til å vise at kristen tro og tenkning er relevant og troverdig i et stadig mer sekulært samfunn. Vi ønsker at skolene våre skal presentere et kristent perspektiv på lærestoffet der det er relevant. Også her har vi nytte av ressursene fra Damaris Skole.
Dag-Askild Bleka: Skoleutvikler, Danielsen Skoler
Vi i Oasen-skolene gleder oss over den nye nettsiden og ser frem til å bruke ressursene enda mer! Her får lærerne verktøy til å tenke dypere rundt formidlingen i filmer, bøker, reklame etc., og vurdere ut fra kristen tro. Her er undervisningsressurser om tema som trosforsvar og menneskeverd – og mye aktuelt stoff til bruk i morgensamlinger.

Hilde Grimm: Skoleutvikler, Oasen-skolene
Damaris Skole Grs anbefales på det sterkeste! Ressursene er et nyttig hjelpemiddel, ikke minst for lærere som underviser om tro og livssyn. Vi som kristen friskole opplever at slike lett tilgjengelige og kreative ressurser sikrer et godt faglig innhold i møte med tema som kan være krevende med tanke på kristne verdier.
Ingrid Kvam Steinshamn: Rektor, Møre barne-og ungdomsskule Skodje
Print Friendly, PDF & Email