Om Damaris Skole Grs

Damaris Skole Grs er en nettressurs hovedsakelig for lærere på ungdomstrinnet ved kristne friskoler. Vårt hovedfokus er på KRLE-faget/kristendomsfaget, men vi er opptatt av at alle fag i en kristen friskole må reflektere forholdet mellom tro og tanke. Derfor finner du også opplegg og tips knyttet til andre fag, til tverrfaglige opplegg og til formidling av kristen tro i skolemiljøet. Våre ressurser er knyttet til aktuelle kompetansemål.

Damaris Skole gir altså hjelp til å bygge bro mellom fag, populærkultur og kristen tro. Vi:

  • bidrar til livsnær og aktuell undervisning
  • har KRLE/kristendomsfaget i fokus
  • tilbyr undervisningsressurser og bakgrunnsstoff for læreren
  • vektlegger spørsmål om identitet, menneskesyn og sannhet
  • gir hjelp til å kjenne igjen verdier, holdninger og livssyn i populærkulturen
  • oppmuntrer til å vurdere aktuelle mediebudskap i lys av Bibelen
  • viser at kristen tro er relevant, sann og troverdig

Damaris Skole Grs – Bibel og samtid, med eleven i fokus!

Meld deg på vårt nyhetsbrev
damaris-skole-teametDamaris Skole-teamet

Redaktør for Damaris Skole Grs er Britt-Ellen Skregelid Birkeland
Redaktør for Damaris Skole Vgs er Ingvild Thu Kro
Ansvarlig redaktør for Damaris Skole er Margunn Serigstad Dahle

Damaris Skole er en videreutvikling av abonnementssiden KrdOnline, som Damaris Norge lanserte i 2009. 


facebook-logo

Lik vår side på facebook! Der får du ukentlig tips og oppdateringer på aktuelle ressurser.

Velkommen til å bli med i facebookgruppen Undervisning i kristne friskoler.  Damaris Skole Grs bidrar mye inn på ungdomstrinnet i kristne grunnskoler, så derfor er denne facebookgruppen naturlig knyttet til Damaris Skole.

 

 

Print Friendly, PDF & Email