Damaris Norge er en randsonevirksomhet tilknyttet NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.|post@damaris.no
Bibelens troverdighet2018-05-02T12:33:53+00:00

Bibelens troverdighet

Her finner du undervisningsressurser og bakgrunnsstoff om Bibelens troverdighet,
med utgangspunkt i syv aktuelle spørsmål.

  • Er Bibelen full av myter og eventyr?
  • Har Bibelen blitt forandret gjennom historien?
Print Friendly, PDF & Email