Bibelens troverdighet

Her finner du undervisningsressurser og bakgrunnsstoff om Bibelens troverdighet,
med utgangspunkt i syv aktuelle spørsmål.

  • Er Bibelen full av myter og eventyr?
  • Har Bibelen blitt forandret gjennom historien?
Print Friendly, PDF & Email