Damaris Norge er en randsonevirksomhet tilknyttet NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.|post@damaris.no

Maria Mena og sangen «Not OK»

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING: Denne sangen kan brukes som aktualisering eller introduksjon til en andakt eller undervisning om folkehelse og livsmestring, samt image, identitet, ærlig liv, svakhet og styrke. Det synes som Mena finner styrke i sin gudstro, hvor Gud utruster og hjelper den som møter stor pågang.

2020-05-20T14:45:33+02:00By |

Hvilken stemme følger du?

AKTUALISERING: Den norske artisten Aurora var med på å fremføre den Oscarnominerte filmlåten “Into the unknown» fra Frost 2. Aurora beskriver stemmen hun synger som «en stemme som er eldre enn menneskene og større enn de noen gang kan bli». Det kunne ha vært en beskrivelse av Bibelens Gud, men Aurora peker nok heller mot naturreligion og mytologier. Men hva er det slike stemmer kaller til?

2020-02-10T14:21:55+01:00By |