KRLE-kunnskap
Tro som bærer

Her finner du bøkene Tro som bærer og en oversikt over tilleggsressurser knyttet til læreverket. Ressursene forholder seg til de alternative læreplanene kristne friskoler har fått godkjent. Ved å bruke tilleggsressursene her på Damaris Skole Grs sammen med Tro som bærer, ivaretar man fagets egenart i de kristne friskolene.

Fagfornyelsen:
Læreverket dekker kompetansemålene etter KFFs forslag til ny læreplan i faget.

8. trinn

(Passord fås ved bestilling)

9. trinn

(Passord fås ved bestilling)

10. trinn

(Digital utgave blir klar til 24 aug ’20*)

*Med forbehold

Tro som bærer– læreverket kan bestilles

NLA Høgskolen, tlf. 55540750
eller: post@nla.no

Redaktør for Tro som bærer 8.trinn og 9.trinn: Professor ved NLA Høgskolen Njål Skrunes
Redaktør for Tro som bærer 10.trinn: Høgskolelektor ved NLA Høgskolen Wenche Langeland

Print Friendly, PDF & Email