Damaris Norge er en randsonevirksomhet tilknyttet NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.|post@damaris.no

Fastelavn, blåmandag, fetetirsdag og askeonsdag

KRLE/ORD FOR DAGEN: Hva er blåmandag, fetetirsdag og askeonsdag? Denne undervisningsressursen kan både brukes i KRLE og som ord for dagen etter fastelavnssøndag. Med PPT.

2019-03-04T13:30:14+01:00By |

Hva gjorde Jesus da han døde?

ANDAKT: Det greske ordet «tetelestai» kan hjelpe oss til å forstå mer av hva Jesus fullendte på korset. En ferdig utarbeidet andakt om påskebudskapet. Andakten er utarbeidet av Eyvind Volle (student på T2-linjen ved Bildøy bibelskole), med innspill fra Bjørn Hinderaker (høgskolelektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen). (Publisert 11.04.2011)   Forslag: Det kan lages lapper med bibelversene [...]

2017-03-13T14:37:18+01:00By |

Jesu offerdød

RESSURSSAMLING: Tips til klipp fra filmer som kan brukes i sammenheng med å forklare Jesu død på korset.   The Day After Tomorrow (2004) handler om drastiske klimaforandringer som skaper en ny istid. Dette klippet fra filmen viser en mann som gir livet sitt for at to kamerater skal fortsette å leve.           [...]

2018-02-26T12:40:28+01:00By |

Hva er faste?

Aktualisering med video. Sunniva Gylver snakker om hva faste handler om og hvordan vi i fastetiden kan bruke tid, penger og oppmerksomhet på en god måte som hjelper både vårt eget åndelige liv og andre mennesker.

2018-02-26T14:21:17+01:00By |