Damaris Norge er en randsonevirksomhet tilknyttet NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.|post@damaris.no

Maria Mena og sangen «Not OK»

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING: Denne sangen kan brukes som aktualisering eller introduksjon til en andakt eller undervisning om folkehelse og livsmestring, samt image, identitet, ærlig liv, svakhet og styrke. Det synes som Mena finner styrke i sin gudstro, hvor Gud utruster og hjelper den som møter stor pågang.

2020-05-20T14:45:33+02:00By |

Hvilken stemme følger du?

AKTUALISERING: Den norske artisten Aurora var med på å fremføre den Oscarnominerte filmlåten “Into the unknown» fra Frost 2. Aurora beskriver stemmen hun synger som «en stemme som er eldre enn menneskene og større enn de noen gang kan bli». Det kunne ha vært en beskrivelse av Bibelens Gud, men Aurora peker nok heller mot naturreligion og mytologier. Men hva er det slike stemmer kaller til?

2020-02-10T14:21:55+01:00By |

“Du kan bli det du vil”

ORD FOR DAGEN: De underliggende verdiene vi hører i "You can be what you want" er knyttet til prestasjoner, drømmer og lykke. Og ikke nok med at prestasjoner løftes fram som noe særlig verdifullt. Inntrykket som gis, er at verdien vår avhenger av hva vi presterer. Særlig vesentlige er de prestasjonene som mange ser. Menneskets verdi er ikke gitt, men må skapes – av oss selv. Hvordan drøfte dette med elevene i forbindelse med skolestart?

2019-08-13T10:48:17+02:00By |

Mer enn kropp

ORD FOR DAGEN: I en tid hvor sosiale medier, reklame og influensere viser og forteller oss hvordan vi bør-skal-må se ut, tar sanger og låtskriver Ina Wroldsen sitt oppgjør med kroppsfokuset. Som kristne er vi ikke immune mot denne samfunnspåvirkningen. Vender vi øynene mot Guds Ord finner vi at vår verdi ikke er knyttet til vårt ytre, men til vårt indre – i vår relasjon til Gud. 

2019-05-29T14:20:25+02:00By |

«Ex on the beach»: Når forsøk på overgrep blir underholdning

KRLE / Ord for dagen: I jakten på unge tv-seere har Discovery valgt å vise et forsøk på overgrep i «Ex on the Beach». Er dette bare underholdning? Hva forteller det kristne livssynet om menneskets verdi og synet på sex?

2018-09-04T13:48:58+02:00By |