Maria Mena og sangen «Not OK»

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING: Denne sangen kan brukes som aktualisering eller introduksjon til en andakt eller undervisning om folkehelse og livsmestring, samt image, identitet, ærlig liv, svakhet og styrke. Det synes som Mena finner styrke i sin gudstro, hvor Gud utruster og hjelper den som møter stor pågang.