– der livssynsaspektet er integrert.

Nedenfor finner du et analyseverktøy som kan bidra til et mer helhetlig møte med filmmediet, i respekt for filmtekstens ulike nivå. Livssynsaspektet er dermed integrert i analysen av filmens budskap, og sentrale verdier, holdninger og perspektiv vurderes med utgangspunkt i kristen tro.


Laura Lee Moreau 1Fag: Norsk, KRLE/ kristendomskunnskap, engelsk med flere (malen kan knyttes til ulike kompetansemål)

Målgruppe: 8. – 10. trinn (malen kan tilpasses elevenes kunnskapsnivå)

Bakgrunn: Film omtales som det sterkeste fortellingsmediet i vår tid. Filmfortellingene er en viktig kilde til barn- og unges identitets- og livssynsdanning og  filmmediet står sentralt i skolens læreplaner. Som kristen friskole er en opptatt av å møte “hele eleven”, og dermed ligger det her til rette for en faglig forankret filmanalyse og en bevisstgjøring på hvordan de aktuelle verdiene, holdningene og perspektivene forholder seg til Bibelens budskap.

Tilnærming: Med utgangspunkt i aktuell livssynsteori og bevisstheten om at “film er mer enn bare underholdning”, integreres livssynsaspektet i filmanalysen.


Mal for filmanalyse der livssynsaspektet er integrert:

 


Aktuelle ressurser:

 

Print Friendly, PDF & Email